EMULATORS.LV

 

Salīdzinošā reklāma ir atļauta

FEBRUĀRIS / 2010 – Pats no savas pieredzes teikšu, ka salīdzinošā reklāma ir māka balansēt uz naža asmens, ņemot vērā, kas Reklāmas likumā ir atļauts un nav atļauts. Tā ir liela meistarība. Un tiem, kas ir izvēlējušies šādu veidu ir jābūt gana zinošiem un arī jāparedz naudas līdzekļi, turpmākām darbībām.

Iepriekš daļēja uzraudzība pār Reklāmas likuma bija Konkurences padomes ziņā. Konkurences padome skatīja kā tiek ievēroti un nodrošināti godīgas konkurences principi (salīdzinošās reklāmas, pārākuma demonstrēšanu, atdarināšanu, konkurenta īpašuma izmantošanu, pasniegšanas veidu u.c.)

Savulaik uzņēmumi sūdzējās tieši šajā institūcijā un tas kalpoja par tirgus disciplīnas faktoru, kad uzņēmums, izvēloties salīdzinošo reklāmu, izvērtēja likumisko pusi, ieguvumus un zaudējumus, to apmērus – nauda, klienti, reputācija, laiks. Un daudzos gadījumos bija tīri veiksmīgas salīdzinošās reklāmas (likuma robežās).

Tomēr, kopš Konkurences padome neskata reklāmu lietas, maisam gals ir atnācis vaļā. Jo ieguvumi no salīdzinošām reklāmām (pat ja ir pārkāpumi) ir acīmredzami.  Kamēr iespējamā lietas izskatīšana nonāk tiesā (ņemot vērā to milzīgo noslodzi) vēlamais reklāmas efekts ir panākts

Izlasiet vēlreiz, prasības kādas tiek izvirzītas salīdzinošām reklāmām un padomājiet kā tās tiek ievērotas šodien (pants ir citēts zemāk šeit pat) – it īpaši ja šis tas tiek noklusēts, nekorekti salīdzināts, faktiem neatbilstošs. Zināmā mērā ir zudis pašdisciplīnas faktors.

9.pants

(1) Salīdzinoša reklāma ir jebkura reklāma, kurā izmantots salīdzinājums, kas tieši vai netieši norāda uz konkurentu vai konkurenta piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem.

(2) Salīdzinājums nedrīkst būt maldinošs. Salīdzinājumu veido atbilstoši godīgas konkurences principiem, izmantojot faktus, kurus var pierādīt.

(3) Salīdzinošā reklāma, ciktāl tas attiecas uz salīdzinājumu, ir atļauta, ja ievēroti visi turpmāk minētie nosacījumi:

1) tā salīdzina preces vai pakalpojumus, kas paredzēti vienām un tām pašām vajadzībām vai vieniem un tiem pašiem mērķiem;

2) tā objektīvi salīdzina vienu vai vairākas attiecīgo preču vai pakalpojumu materiālās, saistītās, pārbaudāmās un raksturīgās pazīmes, kas var ietvert arī cenu;

3) tā nerada neskaidrību starp reklāmas devēju un konkurentu vai starp reklāmas devēja un konkurenta firmu, preču zīmi, preču nosaukumiem vai citām atšķirības zīmēm, precēm vai pakalpojumiem;

4) tā neceļ neslavu konkurentam, konkurenta nosaukumam (firmai), preču zīmēm, preču nosaukumiem, citām atšķirības zīmēm, precēm, pakalpojumiem vai darbībai, konkurenta personiskajām īpašībām un tamlīdzīgi.

5) tā negodīgi neizmanto konkurenta nosaukumu (firmu), preču zīmi, preču nosaukumu vai citu atšķirības zīmju vai konkurējošo preču izcelsmes norādes reputāciju;

6) tā neuzrāda preces vai pakalpojumus kā tādu preču vai pakalpojumu imitāciju vai kopiju, kurām ir aizsargāta preču zīme;

7) reklamējot preces ar izcelsmes norādi, salīdzinošā reklāma attiecas uz precēm ar tādu pašu izcelsmes norādi.

Kā var mazliet disciplinēt nekorektu konkurenta rīcību? To var veikt, izglītojot savus klientus (lietotājus, pircējus) un skaļi sakot, ka tiek melots.  Bieži vien negribas celt brēku par netaisnību, tomēr esmu bijis par liecinieku šādām situācijām un vēlāk šādas situācijas vienkārši vairs neatkārtojās. Savukārt viens izglītots patērētājs nozīmē daudz lojālāku un zinošāku klientu, kurš par savu pozitīvo pieredzi pastāsta arī saviem draugiem un paziņām.

NB! Laipni aicināti iepazīties ar mana BLOGA ierakstiem vai ZIŅĀM. Varu Jums noderēt biznesā, mārketingā, PR aktivitātēs, reklāmā? Sazinieties –  Telefons, E-pasts, Ziņojums!
Ramils Kadirovs

Ierakstīt komentāru: