EMULATORS.LV

 

Mani mārketinga sasniegumi un piemēri

Zemāk ir pieejams neliels apraksts ar atsevišķiem manis veiktajiem darbiem vairāku gadu laikā, strādājot gan vienam, gan sadarbojoties komandā. Nospiežot uz „Piemērs”, atveras jauns logs vai lapa, lai tos parādītu.

No mazpazīstama uzņēmuma līdz pamanītam starptautiskam tirgus dalībniekam

image Tika stiprinātas nekustamā īpašuma konsultāciju uzņēmuma pozīcijas vietējā tirgū
(Latvijā) no mazpazīstama līdz profesionālam un atzītam uzņēmumam savā un savu speciālistu darbības jomā. Pēc to nostiprināšanas tika paplašināts mārketinga darbības ģeogrāfiskais mērogs, sākotnēji Baltijas valstis, vēlāk Eiropa. Kā atsevišķs sasniegums jāmin atpazīstamības sasniegšana starptautiskā mērogā, gūstot labākus sasniegumus par attīstītāko pasaules reģionu uzņēmumiem šajā jomā (kopējais laika posms šo mērķu sasniegšanā aizņēma gandrīz divus gadus). Piemērs PDF.

Tirdzniecība un pārdošanas veicināšana

image Regulāru tirdzniecības centra kampaņu plānošana un realizēšana apģērbu, apavu un pārtikas preču grupās – tirdzniecības centriem, atsevišķām ķēdēm un brendiem. Īstenotas tirdzniecības centra regulārās (jauno kolekciju, izpārdošanu, svētku, lojalitātes) un speciālās kampaņas. Galvenais sasniegums ir veiksmīgs darbs pie sabalansēta budžeta, iespējām, mērķiem, īpašnieku un nomnieku interesēm.

attēli. video.  audio.

Jaunu biznesa objektu veidošana

image Latvijā tirdzniecība neapšaubāmi ir attīstījusies plašiem soļiem. Centru un tirdzniecības vietu attīstītāji vai investori, protams, visu nedara vieni paši. Šādu projektu realizēšanā aizvien būtiskāku lomu spēlē mārketings, lai piesaistītu nomniekus un pircēju plūsmu. No tirdzniecības vietas idejas līdz tās realizēšanai, atklāšanai un ikdienas darbam – tur visur klāt ir mārketings.
Līdzīgi ir arī ar citu biznesa objektu veidošanu. Neliels piemērs PDF.

Viesnīcas un tūrisma industrija strādā naudas piesaistei Latvijā

image Tūrisma industrijas aktīvi darbojas, lai piesaistītu ārvalstu tūrisma plūsmu uz Latviju, taču paralēli ir nepieciešams arī atbalsts no valsts institūcijām, tūrisma pakalpojumu pieprasījuma veicināšanai un atpazīstamībai. Lai atgādinātu par tūrisma industrijas nozīmi, kā arī nozīmi, kāda ir tūrisma pārstāvniecībām ārvalstīs plūsmas ģenerēšanai uz Latviju, tūrisma nozares profesionāļi akcentēja vajadzību to saglabāšanai. Šīs darbības rezultātā tika panākts kopsaucējs un saglabātas tūrisma pārstāvniecības ārvalstīs. Piemērs PDF.

Iedzīvotāju izglītošanas kampaņas plānošana un realizēšanas uzsākšana par banku pakalpojumiem.

image Lai celtu iedzīvotāju zināšanas un izpratni par banku pakalpojumiem, tika uzsākta sabiedrības informēšana par iespējām, kuras ir pieejamas ikvienam, taču līdz šim ir bijušas maz izmantotas nezināšanas vai laika trūkuma dēļ. Piemērs ikdienas darbam. Piemērs izglītošanai.

Tirgus apskatu gatavošana, regulāru un pasūtījuma (analītiskie, pētnieciskie, statistiskie)

image Atkarībā no uzdevuma rakstura (klientu izglītošanas un lojalitātes celšanas, tirgus izpētes, lai pieņemtu lēmumu par investīcijām tirgū vai darbības paplašināšanu), esmu piedalījies vai esmu bijis atbildīgs par finanšu, vērtspapīru, banku, nekustamā īpašuma, mazumtirdzniecības, celtniecības tirgu vai konkrētu uzņēmumu darbības analīzi un izpēti.

Pārmaiņu vadība

image Pieredze vadīt (no mārketinga viedokļa) izmaiņas uzņēmuma īpašnieku vai vadības sastāvā.
Pieredze vadīt tā dēvēto uzņēmuma „rebrendingu” (uzņēmuma nosaukuma un tēla maiņa).
Pieredze mainīt mārketinga uzsvarus uzņēmuma darbā, mainoties ārējai ekonomiskajai videi.

Labdarība

image Ikvienam dzīvē gadās pacēlumi un kritumi, ir svarīgākas lietas un mazāk svarīgas, bez kurām mēs vai atsevišķi cilvēki nevaram iztikt. Tāpēc nākas domāt par domubiedru meklēšanu, kooperēšanos vai vienkārši par sirds siltumu. Jā, mārketinga cilvēks parasti ir pats pirmais, kuram nākas iedziļināties šajā jomā – izzināt būtību, nākt ar savām idejām un padomiem. Vieniem labdarība ļauj stiprināt sociālās atbildības tēlu, citiem padarīt pasauli par mazumiņu gaišāku, jo ikvienam no mums ir jādara labi darbi vai arī jāpalīdz labu darbu īstenošanā. Darbojas arī šai laukā.

Krīzes darbība

image Tie ir brīži, kuriem parasti nav laika gatavoties, bet nepieciešama nekavējoša rīcība neatkarīgi no diennakts laika, atrašanās vietas un ģeogrāfijas. Nav kam prasīt padomus, kļūdas nav pieļaujamas. Darbs notiek balstoties tikai uz savu pieredzi un pieejamiem resursiem. Šādus notikumu un risinājumu piemērus manā pieredzē, kas ir nozīmīga, saprotamu iemeslu dēļ neafišēšu.

Pasākumu organizēšana un vadīšana

image Esmu darbojies bērnu pasākumu organizēšanā, īstenošanā un vadīšanā, kas neapšaubāmi ir visatsaucīgākās un enerģiskākās personības pasaulē un ikvienā rada milzīgu enerģijas un emociju lādiņu
„Team building” pasākumi (darba kolektīva sadraudzēšanās pasākums), kad viens otrā parasti atklājam iepriekš nezināmus talantus un risinām savstarpējās saskarsmes jautājumus.
Sporta spēļu organizēšana, svētku egles, Jāņi, speciālie pasākumi.

Attiecību uzturēšana ar klientiem

image Attiecību uzturēšana ar jebkuru esošo klientu izmaksā lētāk par jauna piesaisti. Šī ir aksioma, tomēr uzņēmumi bieži vien to aizmirst. Tāpēc mārketingā par to ir jāatgādina vienmēr un jāīsteno attiecīgie pasākumi.

Mārketinga pakalpojumu konkursu organizēšana

image Katrs profesionālis ir zinošs savā jomā. Uzsākot vai paplašinot uzņēmumu komercdarbību ir sniegti padomi un organizēti konkursi mārketinga pakalpojumu izvēlē, piesaistīšanā un sadarbībā.

Mārketinga koordinācija

image Plānot un koordinēt uzņēmuma mārketinga, reklāmas un sabiedrisko attiecību aktivitātes, plānot un īstenot mārketinga projektus, koordinēt sadarbību ar mārketinga aģentūrām un medijiem, analizēt un ziņot par rezultātiem, strādāt ar klientiem (sākot no stila grāmatas izstrādes un interneta mājas lapas palaišanas līdz pat ikdienas darbam).