EMULATORS.LV

 

Lietošanas atruna

Mājas lapā atrodamai informācijai, kā arī saitēm uz citu mājas lapu informācijām, datiem, datnēm, video, attēliem, fotogrāfijām u.tml. ir informatīvs raksturs. Nevaru uzņemties atbildību par iespējamām neprecizitātēm un sekām, kas var rasties, izmantojot šo informāciju.

Blogs atspoguļo privātu viedokli un vērtējumu, tādēļ to ir jāuzskata par subjektīvu. Ja esat pamanījuši kļūdas, tad informējiet.

Ziņu sadaļā plānoju atspoguļot būtiskākās ziņas no sfērām, kuras pārzinu vai arī būtiski ietekmē tās (uz mārketingu un biznesu orientētas). Uzreiz akcentēju uzmanību, ka šeit parādīsies vienīgi kopsavilkumi, tendences un notikumi, kuri ir svarīgi ilgākā laika posmā. Pēc ziņu novecošanās, tās tiks izņemtas. Šeit ievietotā informācija ir publiski pieejama dažādās interneta vietnēs. Katras ziņas beigās cenšos minēt ziņas pirmavots (ja to man izdodas uzzināt). Ja Jums ir komentāri un ieteikum, tad lūdzu sazinieties.

Intereses un precizējumu gadījumos lūdzu sazināties.