EMULATORS.LV

 

Mārketinga pakalpojumi

Mārketinga pakalpojumi ir pieejami

 • Uzņēmējiem un īpašniekiem
 • Uzņēmumiem
 • Organizācijām un institūcijām
 • Privātpersonām

Darbības virzieni

 • Mārketinga kampaņu plānošana un īstenošana
 • Pārdošanas uzlabošana un veicināšana
 • Interneta komunikācijas
 • Komunikācija dažādās interešu grupās
 • Sabiedrisko attiecību kampaņas
 • Publicitātes nodrošināšana
 • Interešu pārstāvniecība
 • Tēla veidošana
 • Reputācijas uzlabošana
 • Uzņēmuma darbības perspektīvu izvērtēšana
 • Pasākumu organizēšana
 • citi šeit neminēti un ar biznesa darbību saistīti
 • (tirgus segmentu atņemšana konkurentiem)
 • (jaunu produktu un pakalpojumu izstrāde un ieviešana)
 • (tirgus iekarošana)
 • (uzņēmumu darba rezultātu uzlabošana)
 • u.c.